Trialové preteky Klubina 2010

Trialové preteky Klubina 2010

Už tradične sme v roku 2010 sponzorovali trialové preteky majstrovstvá CZ v Klubine.

Trialové preteky Klubina 2010
Trialové preteky Klubina 2010