Náklonomer - clinometerNáklonomer digitálny Niken

Náklonomer digitálny
Zobraziť veľký obrázok


Náklonomer digitálny

Cena: 132.00 €

Opýtaj sa viac o tomto tovare

Meria pozdĺžny a priečny náklon v rozsahu 0 - 50 stupnov
vstavané hodiny a teplomer

Možnosť externého napájania 12 V DC ,trvalé alebo časované podsvietenie

 

DIGITÁLNY NÁKLONOMER
S HODINAMI,TEPLOMEROM
A MODRÝM PODSVIETENÍM


Menu- náklonomer/podsvietenie/hodiny/teplomer
Náklonomer
Stlačte akékoľvek tlačítko pre zapnutie základného menu.Toto menu sa nedá vypnúť.
Indikátor sa automaticky vypne, pokiaľ bude prístroj v kľudovej polohe dlhšie než cca
3 minúty(pokiaľ nebude zmena pozdľžneho a priečneho náklonu väčšia než 5° behom
intervalu 3 minúty .Stlačte tlačítko "LIGHT"(symbol žiarovky) pre spustenie modrého
podsvietenia displeja.
Stlačte tlačítko "SEL"(Selekt) pre prepnutie zobrazenia hodín / teploty °C / teploty °F.

Nastavenie nulových hodnôt
Stlačte a podržte tlačítko "ENT"(Enter) pre vymazanie načítaných hodnôt pozdľžneho
a priečneho náklonu-zobrazí sa blikajúce písmeno"S"-bude nastavený nový nulový bod.
Ak je hodnota nulového bodu u pozdľžneho alebo priečneho náklonu väčšia než 20°,
nemožno nulový bod nastaviť a rozsvieti sa blikajúce písmeno"N".Stlačte a podržte tlačítko
"ENT"(Enter) znovu pre vymazanie režimu"S" s nastaveným nulovým bodom a zobrazí
sa originálne nastavenie pozdľžneho a priečneho náklonu.

Podsvietenie displeja
Stlačte a podržte tlačítko "MODE" pokiaľ je spustené podsvietenie displeja .Stlačte tlačítko
"ENT"(Enter) pre nastavenie doby podsvietenia displeja -možno nastaviť hodnoty 5/10/15/
20 sekúnd.Po dokončení nastavenia stlačte tlačítko "MODE" pre návrat do hlavného menu.

Hodiny
Stlačte a podržte tlačítko "MODE" pokiaľ je spustené podsvietenie displeja.Stlačte tlačítko
"MODE" pre zmenu hodín a pomocou tlačítka "ENT"(Enter) nastavte správny čas (AM=
dopoludnia / PM=odpoludnia),pre nastavenie minút prepnite tlačítkom "MODE".

Doporučenie
Pokiaľ hodnoty na displeji sa nedajú správne čítať pre nízky kontrast alebo bliká nápis "BAT"
vymeňte batérie.Zobrazované hodnoty prístroj zobrazuje najpresnejšie ak sa vozidlo pohybuje
konštantnou rýchlosťou alebo je v kľudovom stave.

Napájanie
Používajte len batérie typu AAA/LR03 s napetím1,5V od renomovaných výrobcov,nekvalitné
batérie môžu výrobok poškodiť!Dodržte správnu polaritu batérií.Pri výmene batérií je nutné
znovu nastaviť nulový bod prístroja.

Pripevnenie
Prístroj pripevnite pomocou nastaviteľného stojanu alebo prísavky napr.k palubnej doske alebo čelnému sklu vozidla.Ostatná aktualizácia: Piatok, 15 január 2021 14:07