Dôležité informácie o letoch a prevádzke vrtuľníkov-helikoptér

Dôležité informácie o letoch a prevádzke vrtuľníkov-helikoptér.

 

Každý let vrtuľníkom sa riadi niekoľkými základnymi pravidlami, a to :

- Pilot vrtuľníka má bezpodmienečné „právo veta“ , a teda sám rozhoduje o vykonaní alebo nevykonaní letu, prípadne zmeny kurzu vzhľadom k poveternostným podmienkam

- Hlavným limitujúcim faktorom pri lietaní vrtuľníkom je počasie, najmä dohľadnosť